Duer på loftet

Er det ikke bare idyllisk, når man går en tur på Strøget i København og afslutte turen med at fodre duerne på Rådhuspladsen. Det er altså bare et forkert billede af virkeligheden. Specielt når man har set, hvad er ligger bag facaden. En due er ikke just det mest renlige dyr – tværtimod så ligger det højt på top 3 over skadedyr, mange absolut ikke ønsker sig at dele ejendom med.

Når man først har set og lugtet duelort, der ligger i klaser og 30 cm. På loftet en varm sommerdag, så har man en helt anden indstilling til disse flyvende rotter. Det er den betegnelse, man har givet dem. Det hører klart til et af de værste skadedyr at bekæmpe. De lander jo højt på bygninger og ejendomme. Især Århus og København hvor der er mange duer og tæt på havnemiljø. Her elsker de at opholde sig. Den bedste måde man kan holde dem væk fra bygninger er ved at sætte nogle duepigge op, så de og andre duer ikke kan lande og tilsvine muren og facaden. Det kaldes Duesikring og oprens efter duer & fugletilhold på ejendomme.

Det er et meget anstrengende og svært job at håndtere

da det ofte kræver arbejde mange meter over gadeniveau. Duerne lander jo sjældent andre steder end på tage, hvor de efterlader ekskrementer, der næsten ikke er til at vaske af. Slet ikke hvis det er 30 meter oppe i luften. Derfor skal man være taknemmelig for, at der findes nogen, der kan udføre denne type arbejde. Jeg har set dem kravle rundt i reb, hvor der ikke var plads til et stillads.

Det er uhyre effektivt, og de arbejder hurtigt, så man kan se alle fugle, der bare letter på en gang, når de går i gang med at skyde duer. Så de må finde sig et andet sted, hvor de lægge deres kuld. Dueproblemer er oftest, at de altid forsøger at komme tilbage til det sted, hvor de selv kommer fra. Næsten ligesom laks og andre dyr. Her ligger de på rede det meste af tiden. En due kan hurtigt blive til mange.

Derfor gælder det om at holde dem nede på den mest effektive måde, der findes. Når de lægger på sine æg og yngler, så er det kun et spørgsmål om tid, før end de er kommet på loftsrummet, og så er det ingen vej tilbage – andet end at tilkalde skadedyrsbekæmpelsen. Kommunen hjælper ikke til med den slags opgaver.