Sitrap for Danmark

Danmarks nuværende situation bærer præg af, at vi flytter os i den rigtige retning. I de seneste få år har der været en stigende tilgang af iværksættere, dog har antallet været stagnerende fra 2005 til 2006. Det er en bekymrende tilbagegang, da der bruges mange midler til at fremme væksten af nye iværksættere på mange områder – blandt andet indenfor information om iværksætteri, der netop har til formål at motivere folk til at undersøge denne gren af erhvervslivet.

Det helt grundlæggende problem for de nystartende er de økonomiske forpligtelser, man reelt uden undtagelse er nødsaget til at kaste sig ud i, hvis man har høje ambitioner og et ikke tilsvarende højt beløb i banken.

De danske iværksættere sidder økonomisk meget sikkert i deres virksomheder, da den danske lovgivning gør det forholdsvist let at rejse sig efter en erhvervsmæssig konkurs med et selskab. I modsætning hertil er det dog et helt andet scenario, hvis man som iværksætter skulle gå personligt konkurs.

Den danske konkurslovgivning lader ikke personlige konkurser forfalde efter en årrække, som den eksempelvis gør det efter to år i England.

Reglerne for gældssanering gør det heller ikke lettere at komme af med sin gæld. Der gælder meget strenge betingelser for, at man kan få saneret sin gæld i Danmark. Heriblandt er gældens alder og størrelse samt gældshaverens muligheder for at tilbagebetale gælden gældende som kriterier for, om en gældssanering overhovedet kan finde sted.

Man vil derfor få meget store problemer med at rejse sig efter en personlig konkurs, og når man, efter mange års arbejde, har tilbagebetalt hele sin gæld, er det de færreste der har mod på at samle håndklædet op igen – selvom det netop er disse personer, der har prøvet nederlaget på sig selv, der har den mest værdifulde erfaring i forbindelse med iværksætteri.

Knap så hårdt ramt er iværksætteren, hvis det kun går ud over dennes selskab. Her er det iværksætterens arbejde, der ”går tabt”, mens dennes personlige økonomi ingen direkte last lider, hvorfor han eller hun i nogle tilfælde opnår en endnu større motivation for at få succes som selvstændig. Det ses ligeledes ofte som en fordel for iværksættere at have været hele turen igennem – det vil sige både opstart, vækst, stagnation og konkurs af en virksomhed. Dette giver både kompetencer og motivation, der kan bruges i nye virksomheder.